Selasa, 17 Agustus 2010

SYARAH HADIS TENTANG ASAS UTAMA PEMBATALAN AQAD DALAM FIQH MUA’MALATعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم
«لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ ، ولا شَرْطَان في بيع ، ولا رِبْحُ ما لم يُضْمَن ، ولا بيعُ ما ليس عندك»
Maksudnya : Daripada Abdullah bin Amru bin Al-‘as Radiyallahu Anhuma berkata: telah berkata Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam: (TIDAK DIHALALKAN MEMINTA PINJAMAN DARIPADA PEMBELI DAN MENJUALKAN BARANG KEPADANYA,TIDAK DIHALALKAN DUA SYARAT PADA SEBARANG PENJUALAN,TIDAK DIHALALKAN MEMPEROLEHI UNTUNG YANG TIDAK DIJAMIN,TIDAK DIHALALKAN MENJUAL SESUATU YANG TIDAK WUJUD DISISI ENGKAU)

(Hadis Hasan Shahih:Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nombor hadis(3504),Imam An-nasai nombor hadis(288 pada jilid ke 7),Imam Tirmizi nombor hadis (1234),Imam Ibnu Majjah nombor hadis(2188),Imam Ahmad nombor hadis(174,179,205 pada jilid ke 2),Imam Al-hakim nombor Hadis (17 jilid ke 2).Al-allamah Muhaddis Sheikh Muhammad Nasaruddin Al-albani berdasarkan kajiannya Tahqiqnya dalam kitab Shahih dan Dhaif Sunan Imam Tirmizi pada juzuk 3 muka surat 234 menyatakan: Hadis Ini Hasan Shahih.Al-allamah Muhaddis Sheikh Shuib Al-arnouth berdasarkan kajiannya Ta’liqnya dalam Kitab Musnad Imam Ahmad Pada Juzuk 2 Muka Surat 178 Menyatakan:Sanad Hadis ini Hasan).


1).TIDAK DIHALALKAN MEMINTA PINJAMAN DARIPADA PEMBELI DAN MENJUALKAN BARANG KEPADANYA

Contoh:
a).Ali membeli sebuah Televisyen daripada Ahmad dengan harga RM 500,akan tetapi Ali meminta supaya Ahmad memberikan pinjaman kepadanya sebanyak RM 100 pada barang yang dijualkan kepadanya kepada Ahmad.Hal Ini membatalkan Aqad jual beli kerana telah gugurnya sebahagian harga yang perlu dibayar oleh Ali kepada Ahmad dan terjadinya kekeliruan kepada barang dan lebihan harga yang perlu dibayar.

Berlaku juga hal sedemikian dalam Jual beli Salam(tempahan).
b).Ali menjual kepada Ahmad sebuah motosikal dengan Harga RM 2000, akan tetapi Ali meminta Ahmad membuatkan sebuah meja kepadanya.Hal ini juga Membatalkan Aqad kerana terjadinya kekeliruan pada kos pembuatan meja atau berlakunya tambahan (riba) pembayaran terhadap Harga asal motosikal.

Pinjaman mempunyai Syarat tertentu,Jual-beli membeli syarat tertentu,dan Tempahan juga mempunyai syarat tertentu.Tidak boleh Berlakunya kekeliruan terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan dengan kesepakatan Ulama atau berlakunya beberapa transaksi dalam satu Aqad kerana hal ini boleh membatalkan jual-beli.


2).TIDAK DIHALALKAN DUA SYARAT PADA SEBARANG PENJUALAN
Contoh:
Hal ini lebih dikenali sebagai berlakunya dua transaksi dalam satu Aqad yang jelas dilarang oleh Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam di dalam Hadis Yang Shahih.

a).Ali membeli sebuah Kerpet daripada seorang penjual Karpet berbangsa Pakistan yang datang ke rumahnya.Penjual itu menyatakan bahawa jika Ali membeli Karpet itu pada hari ini(cash) maka harganya ialah RM 1000 dan jika Ali membelinya dengan ansuran maka harganya menjadi RM 1500.Maka Ali membeli Karpet itu tanpa menyatakan pilihan sama ada bayar cash atau ansuran sambil menyatakan kepada Penjual itu"Jika saya ada duit maka saya akan bayar lebih dan jika tiada saya akan bayar sedikit mengikut pendapatan bulanan saya".Maka penjual itu menerimanya.

Jual-beli ini jelas tidak disyariatkan dengan kesepakatan Ijma Fuqaha kerana terdapat dua transaksi(harga) dalam satu jualan tanpa menyatakan sebarang pilihan harga.Lebih-lebih lagi telah terdapat larangan daripada Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam.


3). TIDAK DIHALALKAN MEMPEROLEHI UNTUNG YANG TIDAK DIJAMIN

Contoh:
a). Seorang pekerja syarikat menjualkan saham milik majikannya,lalu pekerja itu mengambil untung daripada hasil jual saham itu.

Hal ini jelas diharamkan Syara’ kerana mana mungkin terjadinya untung tanpa modal,jaminan,dan kerja.Maka untung itu sewajibnya menjadi milik majikan kerana dia yang mengeluarkan modal,menjamin untung atau rugi,dan bekerja untuk memperolehi keuntungan.Dalam Qaedah Usul fiqh menyatakan (Al-kharaj Bil dhoman ) dan (Alghunmu bil gharmi) .secara umumnya setiap sesuatu hasil yang ingin diperolehi mesti selari dengan permulaanya.

4). TIDAK DIHALALKAN MENJUAL SESUATU YANG TIDAK WUJUD DISISI ENGKAU

Contoh:
a).Ali pergi ke sebuah kedai runcit untuk membeli seguni beras tetapi malangnya beras itu telah kehabisan,akan tetapi penjual kedai runcit itu berkata”kalau begitu engkau tunggu di sini dan aku akan belikan untuk engkau seguni beras di kedai lain”.Pejual membeli seguni beras itu dengan modalnya dengan Harga RM 55 lebih tinggi daripada harga yang dijual oleh penjual.lalu dia membawakan seguni beras itu kepada Ali.

Hal ini terbatalnya aqad kerana telah berlaku kekeliruan(Gharar) dan penindasan(Zalim) Atau tiada Keredhaan terhadap kedua-dua belah pihak.Ali tidak melihat beras itu kecuali setelah dibeli oleh penjual dari kedai lain dan dibawakan kepadanya.Bagaimana jika Ali tidak jadi membeli seguni beras itu kerana mungkin disebabkan kualiti atau jenis beras itu tidak disukainya?.Bagaimana jika Ali tidak mahu membeli seguni beras dengan lebih mahal daripada harga biasa yang dijual oleh penjual?.Disebab itulah Syarak’ melarang jual-beli sesuatu yang tidak ada disisi penjual.

Hal ini juga jelas berlaku dalam praktikal jual beli hutang yang juga jelas dilarang Syara’ juga Kesepakatan Ijma’ulama.

b).Sebagai contoh Syarikat A menjual hutangnya kepada syarikat B dengan Harga RM 100000,lalu Syarikat B membeli Hutang Itu.P/s: Contoh-contoh terkini yang saya cuba bawakan ini telah diolah daripada contoh-contoh lama yang banyak terdapat di dalam syarah Kitab-kitab Hadis seperti Tuhfatu Awazi syarah Sunan Imam Tirmizi,Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abu Dawud,Syarah Imam Syuyuthi Dan Ta’liq Imam As-sindee terhadap Sunan An-nasai,Ta’liq Imam Syuyuthi kepada Sunan Ibnu Majjah dan Lain-lain Kitab.Sebarang kecacatan dalam penyalinan dan penterjemahan Harap dimaafkan dan mendapat teguran secara Ilmiah daripada sahabat.InsyaALLAH.
Yang Faqir kepada Pengampunan ALLAH.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar