Rabu, 18 Agustus 2010

TAFSIR MAJMA’ BAYAN OLEH AL-TOBARSI DAN SATU PENILAIAN ILMIAH KEATASNYARiwayat hidup penulis secara ringkas:

Dia adalah Abu Ali bin Fadhal bin Hasan bin Fadhal Al-tobarsi,seorang yang ‘Alim,Mufassir, Faqih,Muhaddis,Siqqah.Dia merupakan keturunan Ahli Bait.Dia telah menyiapkan penulisan tafsirnya pada petengahan bulan Zulhijjah tahun 534 hijrah.

Manhaj penulisan tafsir Majma’ Al-bayan:

1).Mengketegorikan Ayat Makiyyah dan Madaniyyah.
2).Menyatakan Kekhilafan pada bilangan ayat.
3).Mengemukan setiap perselisihan Qiraat pada setiap ayat.

4).Terdapat juga perbahasan dari aspek bahasa Arab.


Sekali pandang tidak ada apa-apa yang bertentangan dengan Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah berkenaan dengan tafsir ini akan tetapi ada beberapa kekeliruan:

1).Penulis terkesan dengan pandangan Syiah.

2).Mengemukan juga pada tafsirnya pandangan-pandangan Mu’tazilah.

3).Banyak mengemukan pendapat yang sering menyelisihi Jumhur Ulama.

4).Meriwayatkan banyak hadis Maudu’(palsu).

5).Terdapat banyak riwayat Israiliyyat.


Beberapa contoh kekeliruan tafsir ini:

1).Mengi’tiraf keimaman Saidina Ali selepas Rasulullah Salallah ‘Alahi Wasallam.

Ketika mentafsirkan ayat 55 surah Al-maidah Firman ALLAH:”SESUNGGUHNYA PENOLONGMU ADALAH ALLAH,RASUL-NYA,DAN ORANG-ORANG YANG BERIMAN,YANG MELAKSANAKAN SOLAT DAN YANG MENUNAIKAN ZAKAT,KEMUDIAN TUNDUK KEPADA ALLAH”.

Al-tobarsi menyatakan dalam tafsirnya pada juzuk ke 2 muka surat 128: “Ayat ini secara jelas menyatakan keimaman Saidina Ali selepas Rasulullah Salallah Alaihi wasallam tanpa perlu perincian”
Hal ini secara jelas bertentangan dengan apa yang ditafsirkan oleh Ahlu Sunnah Seperti Imam At-thobari dalam Tafsirnya pada jilid 10 muka Surat 425 menyatakan:” kami mengatakan Ayat ini turun kepada Saidina Ali bin Abi Thalib dan dia merupakan kalangan orang yang beriman” .

Jelas penyelewengan yang dilakukan oleh Ahli Ta’wil yang mengikut hawa nafsu bertentangan dengan Ahlu Sunnah,memang ada beberapa riwayat berkaitan dengan ayat ini diturunkan Kepada Saidina Ali tetapi tidak pula menyatakan Keimamannya bahkan riwayatnya Dhaif dan Maudu’ seperti dinyatakan Imam Ibnu Ma’in dan kebanyakan perawinya Mungkarul Hadis dan Matrukul Hadis.
Al-allamah Muhaddis Sheikh Ahmad Muhammad Syakir pada juzuk 10 muka surat 426 dalam Tafsir At-thobari yang ditahqiqnya Menyatakan”Semua periwayatan Asar(hadis) ini semuanya tidak boleh dijadikan hujjah dalam Agama.


2).Menyatakan I’smah Aimmah(Imam-imam mereka suci daripada dosa).

Ketika mentafsirkan Ayat 33 surah Al-ahzab ALLAH befirman:”SESUNGGUHNYA ALLAH BERMAKSUD HENDAK MENGHILANG DOSA DARIPADA KAMU WAHAI KELUARGA RASULULLAH DAN MEMBERSIHKAN KAMU SEBERSIH-BERSIHNYA” .

Al-tobarsi menyatakan:”sesungguhnya Imam-imam kami bersih daripada dosa dan segala keburukan seperti para nabi terdahulu”
Hal ini juga tidak sepatutnya ditafsirkan sedemikian rupa.Memang benar Imam Tirmizi membawakan hadis Hasan Shahih pada nombor 3742 menyatakan sebab ayat diturunkan kepada 5 orang yaitu Rasulullah Salallah ‘Alaihi wasallam,Saidina Ali,Saidatina Fatimah,Saidina Hasan Dan Husain.Akan tetapi, tidak ada satupun kitab tafsir Ahli Sunnah mentafsirkan bahawa menghilang dosa pada ayat ini kemaksuman(bebas dari dosa) Imam-imam dari kalangan Ahli Bait.Sesungguhnya kemaksuman itu hanya diberikan ALLAH kepada para Anbiya’.

3).Prinsip Taqiyyah(berpura-pura).

Ketika mentafsirkan Ayat 28 Surah Ali-‘Imran Allah befirman:”JANGANLAH ORANG-ORANG BERIMAN MENJADIKAN ORANG KAFIR SEBAGAI PEMIMPIN,MELAINKAN ORANG-ORANG BERIMAN,BARANGSIAPA YANG BERBUAT DEMIKIAN,NESCAYA DIA TIDAK MEMPEROLEHI APA-APAPUN DARI ALLAH,KECUALI KERANA TERPAKSA MENJAGA DIRI KERANA SESUATU YANG KAMU TAKUTI DARIPADA MEREKA”
At-tobarsi menyatakan bahawa ayat ini membolehkan berpura-pura demi kepentingan menyampaikan dakyah mereka(Syiah).

Padahal di dalam Agama Islam cuma diboleh berpura-pura ketika darurat untuk menjaga Agama Seperti harus mengucapkan kata kufur pada lidah sedangkan hati kekal beriman di saat ingin dibunuh oleh orang kafir.Itupun dalam keadaan dipaksa.

Contoh Kitab-kitab Tafsir yang perlu dijauhi:

1).Tafsir Hassan Al-a’skari yang meninggal pada tahun 245 yang tidak sempat dihabiskan,namun telah dicetak satu jilid oleh Darul Kutub Mesriyyah.

2).Tafsir Muhammad bin Sa’ud atau dikenali sebagai Tafsir I’yasyi ditulis pada kurun ke 3 hijrah.Ia merupakan tafsir utama Syiah akan tetapi tidak dicetak.

3).Tafsir ‘Ali bin Ibrahim Al-Qumi yang hidup pada Akhir kurun ke 3 hijrah dan awal kurun ke 4 hijrah.Tafsir ini merupakan ringkasan yang banyak bergantung kepada pendapat Syiah.Dicetak dalam bentuk satu jilid yang besar oleh Darul Kutub Mesriyyah.

4).Tafsir AL-tibyan oleh Al-thusi yang meninggal pada tahun 460 hijrah.Al-tobarsi banyak menukilkan banyak pendapat dalam Tafsir ini ke dalam dalam tafsirnya.Dikhabarkan sebanyak 12 jilid namun tidak dicetak.

5).Tafsir AS-shafi oleh Muhammad bin Murtadha hidup pada kurun ke 11 hijrah.Dicetak sebanyak satu jilid oleh Darul Kutub Mesriyyah.Ringkasannya oleh penulis yang sama yaitu tafsir Al-asfa yang dicetak oleh Maktabah Jami’ah Mesriyyah.

6).Tafsir Al-burhan oleh Hisyam bin Sulaiman bin Ismail meninggal pada tahun 1108 hijrah.Dicetak dua jilid oleh Darul Kutub Mesriyyah.

Dan banyak lagi kitab Tafsir Syiah yang kebanyakkan dicetak seperti :Mar’ah Al-anwar wa Misykat Al-asrar oleh Abdul lattif Kazarani,Al-muallif oleh Murthado Al-hasani,Bayan Sa’dah fi Maqamat ‘ibadah Oleh Sulthan bin Muhammad dan Ala Ar-rahman fi Tafsir Al-quran oleh Muhammada jawad bin Hasan.

P/S: Berhati-hatilah kita dalam memilih rujukan atau membeli kitab-kitab kerana jika tersilap, boleh merosakkan Aqidah dan kefahaman Islam yang Suci Ini.Segala isi kandungan di dalam artikel kali ini adalah hasil perbincangan di dalam kelas bersama sheikh Dr.Abdullah Al-juyusi yang merupakan anak murid kepada Al-allamah Mufassir professor Sheikh Dr Fadhal Hassan ‘Abbas.Beliau merupakan Pakar Tafsir di Universiti Yarmouk. Segala kesilapan harap mendapat teguran secara ilmiah agar saya boleh merujuk semula kepada Beliau InsyaALLAH…

Yang Faqir kepada Pengampunan ALLAHTidak ada komentar:

Posting Komentar