Jumat, 23 Juli 2010

AKU DAMBAKAN MEREKA SEPERTINYA......


Aku dambakan mereka(wahai seluruh wanita) sepertinya……

Tidak pernah jemu menyelesaikan persoalan ummat
Mendasari sesuatu kepada Al-quran dan As-sunnah bukan sekadar pendapat

Aku dambakan mereka(wahai seluruh wanita) sepertinya…..

Serikandi islam yang memahami segala ilmu yang tersurat dan tersirat
Mengemudi bahtera risalah Tuhannya tanpa mengenal penat

Aku dambakan mereka (wahai seluruh wanita)sepertinya…..

Akhlak yang menjadi sanjungan timur dan barat
Menelusuri sesuatu kekeliruan dengan penuh hikmat

Aku dambakan mereka (wahai seluruh wanita)sepertinya….

Menjadi perintis jalan menuju akhirat
Jasamu dikenang sehingga tiupan sangkakala penanda qiamat

Dikaulah
Al-muhadissah,As-syairah,Al-faqihah,Al-thabibah
Saidatina ‘Aisyah Al-humaira binti Abu Bakar As-siddiq...

Terlalu banyak sumbangan Saidatina ‘Aisyah kepada dunia Islam.Beliau juga dapat menguasai keseluruhan ilmu islam,hal ini terbukti lagi apabila beliau menjadi rujukan ummat di bidang fatwa fiqh,hadis,kedoktoran,syair dan lain-lagi selepas kewafatan Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam.Beliau paling menonjol di bidang hadis dan meriwayatkan sebanyak 2210 hadis.Dan tidak hairanlah jika terdapat kelainan diantara riwayat Saidatina ‘Aisyah dan sahabah. InsyaALLAH artikel kali ini kita akan lihat beberapa kontradik riwayat saidatina ‘Aisyah dan sahabah secara umum.

1).Hadis berkaitan terbatalnya solat apabila lalu wanita,anjing,dan keldai dihadapan seseorang yang sedang bersolat:

Sahabah yang meriwayatkan:
a).Daripada sahabah Abi hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab apa yang mudah bagi seseorang yang sedang bersolat hadis nombor 1167.
b).Daripada Sahabah Abu Zarr yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab yang sama hadis nombor 1165.
c).Daripada Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam bab apa yang membatalkan solat hadis nombor 703.

Saidatina ‘Aisyah yang meriwayatkan:
“Demi ALLAH sesungguhnya telah aku lihat Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam bersolat,dan aku berada di atas katil antaranya dan qiblat”.

a).Daripada Saidatina ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab tidak terbatal solat akan sesuatu hadis nombor 514 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab apa yang terdedah di antara orang yang bersolat hadis nombor 1143.

Penyelesaian :
Disebutkan di dalam kitab Al-deebaj syarah Shahih Muslim oleh Imam As-shuyuthi yang di tahqiq oleh sheikh Abu Ishaq Al huwaini juzuk 2 muka surat 192:
Berkata jumhur ulama bahawa tidak batal solat dengan lalunya wanita,anjing,keldai.yang dimaksudkan dengan terputus(terbatal) solat di sini adalah terputus ke khusu’kan di dalam solat kerana tumpuan ketika solat tergangu dengan lalunya wanita,anjing dan keldai.

2).Puasa nabi pada hari 10 zul hijjah(hari ‘Asyura).

Sahabah yang meriwayatkan :
a).Daripada Hunaidah bin Khalid daripada sebahagian isteri nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu dawud dalam bab puasa hari ‘Asyura hadis nombor 2437 dan juga Imam An-nasai dalam bab bagaimana berpuasa tiga hari setiap bulan hadis nombor 2419.

Saidatina ‘aisyah meriwayatkan :
‘Aku tidak pernah melihat Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam berpuasa pada hari ‘Asyura walau sekali’
a).Daripada ‘Aisyah dirawatkan oleh Imam Muslim dalam bab puasa hari ‘Asyura hadis nombor 2789,diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam bab Fithr ‘Asyura hadis nombor 2439,diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam bab puasa ‘Asyura hadis nombor 756,dirawatkan oleh Imam Ibnu majjah dalam bab puasa ‘Asyura hadis nombor 1729.
Penyelesaian :
Saidatina ‘Aisyah barangkali tidak mengetahui puasa nabi pada hari itu kerana nabi membahagi hari-hari tertentu kepada setiap isterinya dengan adil lalu mungkin nabi berada di rumah isterinya yang lain sewaktu berpuasa pada hari ‘Asyura.Di dalam masalah ini hadis yang mengsabitkn lebih diutamakan daripada hadis nafi.apabila sama shahih hadis ini maka hadis Hunaidah adalah lebih utama untuk diambil tetapi tidak menjatuh martabat hadis Saidatina ‘Aisyah.Di dalam Kitab Syarah Shahih Muslim oleh Imam Nawawi jilid 8 muka surat 71 berkata Ulama :hadis ini menandakan larangan berpuasa pada hari 10 zul hijjah dan maksud 10 zul hijjah di sini adalah hari ke sembilan daripada awal bulan zulhijjah.dan ini apa yang mereka tafsirkan.


3).Istinjak dengan tidak menggunakan air:

Sahabah meriwayatkan:
a).Daripada Huzaifah yang diriwayat oleh Imam Ibnu Abi Syaibahjilid 1 hadis nombor 1620.
Saidatina ‘Aisyah meriwayatkan:
“sesungguhnya Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam beristinjak dengan menggunakan air”
a).Daripada Saidatina ‘Aisyah yang diwaratkan oleh Imam Ahmad hadis nombor 24623.

Penyelesaian:
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab Istinjak menggunakan Air hadis nombor 150,diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab yang sama hadis nombor 619 menyatakan bahawa Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam beristinjak dengan menggunakan air dan menggunakan benda lain di dalam keadaan darurat dan untuk meluaskan konsep thaharah.

p/s: Terdapat banyak lagi riwayat Saidatina ‘Aisyah yang menyelisihi Sahabah,akan tetapi masalah Ini dipandang sesuatu yang istimewa di bidang hadis.Kehebatan dan keasyikkan bersama hadis ini tidak akan dapat dirasai melainkan mereka yang dikurniakan kelebihan oleh ALLAH di dalam bidang ini.Bukan mudah untuk menjaga hadis-hadis nabi,tambahan pula di zaman ini telah muncul mereka yang berhasad dengki serta bermudahan mengkritik Ulama hadis terdahulu Tanpa ilmu dan kajian yang mendalam.

WALLAHU'ALAM
Yang faqir kepada pengampunan ALLAH.Tidak ada komentar:

Posting Komentar